11. Lyhytaikainen vieraspääoma

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Lainat rahoituslaitoksilta

    
 

Ensisijaislainojen seur.tilik. lyhennykset

 

410

  
 

Asuntolainojen seur.tilik lyhennykset

759

949

  
 

Yhtenäislainojen seur.tilik lyhennykset

10 728

9 222

  
 

Korkotukilainojen seur.tilik lyhennykset

42 712

13 905

  
 

Kolmoissijaislainojen seur.tilik lyhennykset

696

361

  
 

Markkinalainojen seur.tilik lyhennykset

28 965

34 416

429

429

 

Limiitit

    

Saadut ennakot

5 627

5 706

  

Ostovelat

15 058

12 996

533

661

Velat saman konsernin yrityksille

    
 

Ostovelat

  

45

50

 

Muut velat

    

Muut velat

74 351

59 788

66 935

49 457

Siirtovelat

    
 

Rahoitusvelat

17 575

14 528

1 942

1 944

 

Palkat sosiaalikuluineen

5 468

6 240

1 139

1 762

 

Verovelat

12 252

5 715

1 399

886

 

Rakennuttaminen

1 978

1 039

  
 

Muut siirtovelat

2 013

3 114

  

Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä

218 183

168 391

72 422

55 189

       

2.1.2015 on nostettu yritystodistuksia 10 000 000,00 euroa (kaupantekopäivä joulukuussa 2014), joita ei ole kirjattu taseeseen vuoden vaihtuessa.

Pääomalainat


Suomen Vuokratalot Oy:n pääomalaina 2001

Suomen Vuokratalot Oy on saanut Tampereen kaupungilta 2 354 630,97 euron suuruisen pääomalainan vuonna 2001 ja sen keskeiset lainaehdot ovat seuraavat: Laina maksetaan takaisin kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Koron määrä on ensimmäiset viisi vuotta kiinteä 5,5 prosentin vuosikorko ja sen jälkeen kuuden kuukauden euribor-korko lisättynä 0,75 prosenttiyksiköllä. Lainan korko saadaan maksaa vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Korot on jaksotettu tilinpäätökseen.

Suomen Vuokratalot Oy on fuusioitunut VVO Kodit Oy:öön ja pääomalaina on siirtynyt VVO Kodit Oy:lle samoin ehdoin.