10. Pitkäaikainen vieraspääoma

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

   

Laskennalliset verovelat ja -saamiset

       
 

Tilinpäätössiirroista johtuvat

       
 

Poistoerosta lasketut

       
   

Arvo 1.1.

27 932

31 037

   
   

Lisäykset

3 859

0

   
   

Vähennykset

-629

-3 106

   
   

Arvo 31.12.

31 162

27 932

   
               
 

Asuintalovarauksesta lasketut

       
   

Arvo 1.1.

60 775

74 745

   
   

Lisäykset

11 701

508

   
   

Vähennykset

-17 439

-14 478

   
   

Arvo 31.12.

55 037

60 775

   
               
 

Yhdistelytoimenpiteistä lasketut

       
   

Laskennallinen verovelka

       
   

Arvo 1.1.

15 709

7 790

   
   

Lisäykset

6 363

9 607

   
   

Vähennykset

-405

-1 689

   
   

Arvo 31.12.

21 667

15 709

   
               
   

Laskennallinen verosaaminen yhdistelytoimenpiteistä ja muista kirjanpidon ja verotuksen välisistä ajoituseroista

       
   

Arvo 1.1.

-3 933

-5 403

   
   

Lisäykset

-2 042

-527

   
   

Vähennykset

356

1 997

   
   

Arvo 31.12.

-5 619

-3 933

   
               
 

Laskennallinen verovelka yhteensä 31.12.

102 247

100 482

   
               
               

1 000 €

     

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Pitkäaikainen vieraspääoma

       
 

Laskennallinen verovelka

102 247

100 482

   
 

Pääomalainat

2 355

2 355

   
 

Lainat rahoituslaitoksilta

       
   

Ensisijaislainat

 

22

   
   

Asuntolainat

489

1 248

   
   

Yhtenäislainat

290 486

301 214

   
   

Korkotukilainat

559 828

597 980

   
   

Kolmoissijaislainat

2 516

3 144

   
   

Markkinalainat

839 524

774 432

107 390

107 819

 

Saadut ennakot

34

6

   
 

Ostovelat

1

2

   
 

Velat saman konsernin yrityksiltä

       
   

Velkakirjalainat

       
 

Siirtovelat

666

 

564

 
 

Muut velat

6 721

8 739

   

Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä

1 804 868

1 789 625

107 954

107 819

       

 

 

   
               

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Johdannaiset

       

Nimellisarvot

       
 

Koronvaihtosopimukset

404 346

311 513

7 234

7 637

 

Purettavat koronvaihtosopimukset

10 000

10 000

   
 

Korko-optiot

14 933

23 398

   
 

Swaptiot

28 010

28 010

   
               
 

Yhteensä

429 279

344 911

7 234

7 637

               

Käyvät arvot

       
 

Koronvaihtosopimukset

-45 391

-25 702

-593

-659

 

Purettavat koronvaihtosopimukset

-3 032

-1 573

   
 

Korko-optiot

-107

-308

   
 

Swaptiot

-5 297

-1 551

   
               
 

Yhteensä

-48 530

-27 583

-593

-659

               
               

 Ainoastaan swaptioiden käyvät arvot on kirjattu tulosvaikutteisesti.