2. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

9 798

9 796

 

1 017

Perintätoiminnan tuotot

1 344

1 222

4

9

Keskeneräisen rakennuttamisen purku

1 724

   

Muut

1 559

810

113

19

Yhteensä

14 425

11 828

117

1 045